Thông báo xét tuyển bổ sung vào chương trình tài năng


Khoa Khoa học máy tính sẽ xét tuyển bổ sung vào các lớp tài năng khoá 2015 và 2016.

Sinh viên có nguyện vọng theo học chương trình tài năng nộp đơn đăng ký theo mẫu.

Thời gian: đến ngày 23/08/2017

Địa điểm nộp: VP Khoa KHMT, phòng E5.2

Thongbaotuyensinh-Dot 2-2017

Don dang ky xet tuyen CTTN