KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09 NĂM 2017


Khoa Khoa học máy tính thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017 như sau:

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ và nộp từ ngày 11/09/2017 – 22/09/2017 tại văn phòng Khoa.

Hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm:

  • Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (theo mẫu)
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
  • Bản sao chứng chỉ GDQP
  • Giấy khai sinh
  • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ
  • 04 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 06 tháng)
  • Biên lai lệ phí xét tốt nghiệp (đóng tại phòng Kế hoach-Tài Chính)

Lưu ý: tất cả các bản sao đều phải có công chứng.

DondenghixetTN

Ke_hoach_xet_tot_nghiep_thang 9_2017