Categories Thông báo

ĐIỂM BẢO VỆ KLTN HỆ TÀI NĂNG NĂM 2017

Sinh viên hệ tài năng nhanh chóng chỉnh sửa khoá luận tốt nghiệp và nộp lại đến ngày 01/09/2017 để kịp hoàn thành kết quả xét tốt nghiệp.

Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo bìa cứng (theo mẫu) + 02 CD (file PDF nội dung quyển báo cáo, dán vào quyển báo cáo)

  • 01 quyển nộp trực tiếp cho thư viện.
  • 01 quyển nộp tại VP Khoa.

BANG DIEM KLTN_2017 – KHTN