Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp.

Thời gian nộp: từ 11/09 đến 22/09/2017.

Danh sách đã được bổ sung thêm sinh viên.

Danh sach SV du kien tot nghiep thang 9-2017_Bosung

Danh sách SV đủ đk tốt nghiệp hệ tài năng

DSSV KHTN2013 DU DK TOT NGHIEP