Chào các bạn sinh viên,

Các bạn xem danh sách xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2016-2017 (file đính kèm), các bạn nộp đơn xin cứu xét về văn phòng Khoa (E5.2) cho đến hết ngày 10/10/2017.

 

Tong hop XLHV HK2-3_2017-2-10_V1 khoa KHMT (1)