Để giúp sinh viên có thể lựa chọn các môn học, chuyên ngành phù hợp.
Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi giới thiệu về các chuyên ngành của khoa.

Thời gian: 9h30 ngày 06/12/2017

Địa điểm: Hội trường E

Thân mời các bạn sinh viên tham dự