Gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc khảo sát HVCH và SV tốt nghiệp về khóa học đợt 2, năm 2017 (File đính kèm).

136_TB_ĐHCNTT, 30_11_2017