Categories Thông báo

Thông báo xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017.

Kế hoạch:

– Từ 11/12 – 21/12/2017 : sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại Vp Khoa, Phòng E5.2

– Hội đồng xét tốt nghiệp: ngày 28/12/2017.

Lưu ý: Khoa chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Không xét gia hạn thời gian nộp CC Anh Văn.

Danh sach SV du kien tot nghiep thang 12-2017 KHMT

DSSV DU KIEN TN THANG 12-2017_CTTN

DondenghixetTN