Gửi đến các bạn sinh viên thông tin buổi lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

[LTN 122017] – Thu tu nhan bang_ final

[LTN 122017] – So do cho ngoi va cac luu y