Chúc mừng Sinh viên và tập thể đạt thành tích SV 5 tốt cấp trung ương

Thay mặt chúc mừng các bạn SV và tập thể đạt thành tích SV 5 tốt cấp trung ương :

  1. tập thể KHTN2015 đạt thành tích tập thể SV 5 tốt cấp trung ương
  2. SV Huỳnh Thanh Thảo – KHTN2013
  3. SV Lê Trịnh Khánh Duy – KHTN2015

 

Quyet dinh 5 Tot cap TW 2017.compresse_979-