Categories Biểu mẫuThông báoThông tin chungTin tức

Mẫu đăng ký Khóa luận tốt nghiệp 2018

Các bạn sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp theo mẫu đính kèm. DangkyKLTN2018

Các bước thực hiện như sau:

  1. Sau khi trao đổi với Giảng viên hướng dẫn (GVHD), các bạn điền thông tin trong form đăng ký.
  2. Sau đó chuyển form này cho GVHD để xác nhận nội dung thực hiện.
  3. Sinh viên in phiếu đăng ký ra, ký tên và chuyển bản giấy cho GVHD ký tên.
  4. Sinh viên đem phiếu đăng ký nộp lại cho Giáo vụ Khoa (Thầy Ngô Tuấn Kiệt) trong thời gian cho phép.