Thông báo đăng lý thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2018

Sinh viên khoa Khoa học máy tính (đại trà và tài năng) đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp theo mẫu DangkyKLTN2018

Sinh viên xem danh sách các đề tài và liên hệ các Thầy, Cô để làm đơn đăng ký và thực hiện khoá luận tốt nghiệp. DeTai_KLTN_2017-2018_new

Ngoài ra, sinh viên có thể tự liên hệ với các Thầy, Cô để đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp. (không nhất thiết phải theo danh sách trên).

Thời gian nộp đơn: đến ngày 28/02/2018 tại VP khoa (phòng E5.2)

Lưu ý: sinh viên hệ tài năng phải do GV có trình độ từ Tiến sĩ trở lên hướng dẫn.