Categories Thông báo

Thông báo tuyển bổ sung vào các lớp tài năng khoá 2016 và 2017

Khoa Khoa học máy tính sẽ tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp tài năng khoá 2016 và 2017.

  • Khoá 2016 : xét tuyển từ sinh viên khoa KHMT khoá 2016.
  • Khoá 2017 : tất cả sinh viên của Trường khoá 2017.

Sinh viên có nguyện vọng theo học các lớp tài năng xem thông báo và nộp đơn đăng ký xét tuyển.

Thời gian đăng ký: từ lúc thông báo đến ngày 21/02/2018.

Sinh viên có thể gửi đơn đăng ký trước qua email: kietnt@uit.edu.vn (tiêu đề “Đăng ký xét tuyển hệ tài năng ngành KHMT”). Bản giấy sẽ nộp tại văn phòng khoa KHMT (phòng E5.2) đến hết ngày 28/02/2018.

Thongbaotuyensinh-Dot 1-2018

Don dang ky xet tuyen CTTN