Categories Thông báoTin tức

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP

Khoa Khoa học máy tính thông báo sinh viên  nhận chứng chỉ quốc phòng tại văn phòng khoa (phòng E5.2) vào các ngày 07, 08, 09/03/2018 trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 – 11h00; chiều từ 13h30 – 16h00)

DS nhan CC GDQP

Lưu ý sinh viên xuất trình thẻ sinh viên trước khi nhận chứng chỉ.