Categories Thông báoThông tin chungTin tức

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2018.

Kế hoạch:

– Từ 15/03 – 23/03/2018 : sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại Vp Khoa, Phòng E5.2

Lưu ý: Khoa chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Không xét gia hạn thời gian nộp CC Anh Văn.

DondenghixetTN

Danh sach SV du kien tot nghiep thang 03-2018 KHMT