thông báo chương trình học bổng TF LEaRN Program @NUS 2018-2019

Thông tin về chương trình học bổng TF LEaRN Program @NUS 2018 – 2019.
1. Số lượng: 03 suất (toàn ĐHQG-HCM)
2. Thời gian: tháng 8 – 12/2018
3. Giá trị học bổng: S$6,500
Hồ sơ dự tuyển và quy trình, vui lòng tham khảo file đính kèm.
Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng tại phòng A125 trước ngày 12/03/2018 để Phòng làm công văn đề cử lên ĐHQG.

 

TFI LEaRN AY1819_Application Flowchart

CV thong bao TF LEaRN Program @NUS