Chào các bạn sinh viên,

Các bạn xem danh sách xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2017-2018 (file đính kèm), các bạn nộp đơn xin cứu xét về văn phòng Khoa (E5.2) cho đến hết ngày 19/03/2018.

DTDH_Du kien XLHV HK1_17-18_2018-KHMT