Categories Thông báoTin tức

Học bổng Thạc sĩ trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc

GS Yoo, ANDA Lab, có tuyển sinh viên học chương trình Thạc sĩ và làm việc tại Lab bắt đầu từ kì mùa thu, tháng 9/2018 và muốn có các ứng cử viên đến từ trường ĐH CNTT (Do Lab hiện nay có 2 thành viên là cựu sinh viên trường).

Mảng nghiên cứu hiện tại về xử lý ảnh và xử lý tín hiệu. Điều kiện, chế độ, và thông tin gửi hồ sơ cụ thể tại:

https://anda.ssu.ac.kr/scholarship-anda-lab/