Categories Tin tức

Giải nhất Shared Task

Chúc mừng NCV. Đặng Văn Thìn và nhóm nghiên cứu của cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân vừa đạt Giải nhất với Shared Task về Sentiment Analysis (Phân tích cảm tính tiếng Việt), trong khuôn khổ hội thảo CICLing 2018, tại Hà Nội.