Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2018 vào ngày 09/6/2018. (file đính kèm)

Link đăng ký: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018

Thời gian đăng ký đến 16 giờ ngày 02/6/2018.

TB LE TRAO BANG DOT 1- 2018