Categories Thông báoThông tin chungTin tức

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Nhằm giúp sinh viên viết báo cáo khoá luận và báo cáo trước hội đồng đạt kết quả tốt. Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện viết báo cáo khoá luận tốt nghiệp và các vấn đề liên quan đến báo cáo khoá luận. Khoa đề nghị tất cả các sinh viên […]

Read More