Categories Thông báoTin tức

Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

Gửi đến các bạn sinh viên thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018 (file đính kèm).

 

85_TB_ĐHCNTT, 04_07_2018. SCAN