ĐIỂM BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên chỉnh sửa khoá luận tốt nghiệp và nộp lại 02 quyển báo cáo khoá luận (bìa cứng + mạ vàng)

Mỗi quyển kèm theo 01 CD (file PDF báo cáo)

Thời gian nộp: đến ngày 22/08/2018.

Lưu ý: điểm báo cáo chỉ được công nhận sau khi nộp lại quyển báo cáo, do đó các sinh viên nộp lại đúng thời gian để kịp xét tốt nghiệp.

BANGDIEM_KLTN_2018 – KHTN

BANGDIEM_KLTN 2018-KHMT