Categories Thông báoThông tin chung

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO HỆ TÀI NĂNG

Khoa Khoa học máy tính sẽ tuyển bổ sung vào các lớp tài năng khoá 2016 và 2017.

Chỉ tiêu:

  • Khoá 2016: 05 sinh viên
  • Khoá 2017: 10 sinh viên

Tiêu chuẩn xét tuyển (xem file đính kèm)

Thời gian nộp đơn: đến ngày 23/08/2018, tại VP Khoa KHMT (phòng E5.2)

Don dang ky xet tuyen CTTN

Thongbaotuyensinh-Dot 2-2018