Khoa Khoa học máy tính sẽ tuyển bổ sung vào các lớp tài năng khoá 2016 và 2017.

Chỉ tiêu:

  • Khoá 2016: 05 sinh viên
  • Khoá 2017: 10 sinh viên

Tiêu chuẩn xét tuyển (xem file đính kèm)

Thời gian nộp đơn: đến ngày 23/08/2018, tại VP Khoa KHMT (phòng E5.2)

Don dang ky xet tuyen CTTN

Thongbaotuyensinh-Dot 2-2018