Categories Thông báoThông tin chung

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2018

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 10/09/2018 – 17/09/2018 tại VP Khoa.

Hồ sơ gồm có:

1. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)

2. Chứng chỉ GDQP (công chứng)

3. Giấy khai sinh

4. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng)

5. Biên lai lệ phí xét tốt nghiệp (đóng tại phòng Kế hoạch – Tài chính)

6. Đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu)

MAUDON-HUYMONHOC-moi

DondenghixetTN

Danh sach SV du kien tot nghiep thang 9-2018 KHMT

DS SV DU KIEN TOT NGHIEP_9-2018_TAI NANG