Khoa Khoa học máy tính thông báo danh sách sinh viên dự kiến sẽ xử lý học vụ của HK2 năm học 2017-2018.

Sinh viên có thể làm đơn xin cứu xét và gửi về VP Khoa đến hết ngày 24/09/2018.

Danh sach du kien XLHV HK2,3-2018_11-09

Danh sach du kien XLHV HK2,3-2018_14-09-2018-tai nang

Danh sach du kien XLHV HK2,3-2018_14-09-2018-CLC