Thông báo xét cấp HB KKHT HK2 năm học 2017-2018

Chuyển đến các bạn sinh viên thông báo học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018.
Lưu ý:
1. Đối tượng xét học bổng lần này không chỉ dành cho sinh viên học tập tốt mà còn dành cho SV khó khăn.
2. Sinh viên muốn nhận học bổng khuyến khích học tập BẮT BUỘC điền vào form đăng ký
(Sinh viên đủ điều kiện nhận nhưng không đăng ký không được xét học bổng)
 
Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/11/2018
 
Điều kiện, tiêu chuẩn xét học bổng sinh viên xem Quyết định số: 742/QĐ-ĐHCNTT, ngày 14/11/2018 về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học chính quy của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin (file đính kèm).
 
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại topic: https://forum.uit.edu.vn/node/531306