Categories Thông báoTin tức

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp chính thức

Thời gian: 7g30 ngày 15/12/2018 (thứ 7).

Địa điểm: Giảng đường A.

Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký theo link sau: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 2 năm 2018

Sinh viên đăng ký đến hết 16 giờ ngày 10/12/2018. Sau thời gian này, Phòng CTSV sẽ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi cũng như thứ tự. Để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Sinh viên vui lòng đăng ký tham dự Lễ sớm cũng như đúng hạn.

Sinh viên xem kết quả đăng ký tại: goo.gl/jJZdLv

Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm về thời gian nhận lễ phục.

tb_le_trao_bang_dot_2-_2018