Thông tin hội thảo của công ty VNG

Công ty VNG chuẩn bị tổ chức hội thảo với chủ đề HOW TO DEVELOP A MOBILE GAME?

Sinh viên khoa Khoa học máy tính quan tâm có thể xem thông tin trong file đính kèm và đăng ký tham gia theo link sau: http://bit.ly/2QFIt2I

181128-Thong tin hoi thao