Đánh giá AUN-QA

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từ ngày 8-10/1/2019, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) sẽ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo của Khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đoàn đánh giá do giáo sư Wan Ahmad Kamil Mahmood và giáo sư John Donnie Ramos phụ trách. Một số hình […]