Categories Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG

Khoa Khoa học máy tính sẽ tuyển bổ sung vào các lớp tài năng khoá 2017 và 2018. (Xem thông báo)

Sinh viên có nguyện vọng theo học chương trình tài năng nộp đơn đăng ký xét tuyển.

Thời gian nhận đơn: từ nay đến ngày 20/02/2019.

Địa điểm: vp khoa Khoa học máy tính (E5.2)