Thông báo buổi trao đổi thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi trao đổi, giải đáp và hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên tài năng và chính quy khoá 2015.

Thời gian: 13h30 chiều thứ tư 20/02/2019.

Địa điểm: phòng C107

Đề nghị tất cả sinh viên tài năng và chính quy khoá 2015 chuẩn bị thực hiện khoá luận tốt nghiệp đến tham dự.

Các sinh viên khoa KHMT quan tâm cũng có thể đến tham gia để biết thêm thông tin.