Categories Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG THỰC HÀNH SINH VIÊN (HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019)

Khoa KHMT thông báo về việc tuyển sinh viên làm Trợ giảng thực hành (TGTH) cho môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Học kỳ 2 năm học 2018-2019.

1. Yêu cầu chung:

 • Sinh viên năm cuối khóa của Trường (năm 3,4 của tất cả các ngành).
 • Điểm học tập môn CTDL&GT từ loại Giỏi trở lên.
 • Điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.

2. Quyền lợi của TGTH là sinh viên:

 • Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các GV trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp SV rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc, học hỏi thêm tri thức mới và các kỹ năng mềm khác.
 • Sinh viên được cấp tài khoản TGTH chính thức của trường, được truy cập các tài nguyên, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.
 • Sinh viên được cộng điểm rèn luyện.
 • Sinh viên được cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng.
 • Sinh viên được hỗ trợ tài chính, tính trên số tiết trợ giảng.

3.Mô tả công việc và trách nhiệm của TGTH:

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học, tham gia giảng dạy đủ số tiết học theo thời khóa biểu (1 buổi/tuần/lớp), báo nghỉ báo bù theo quy định.
 • Tham gia chấm thi, coi thi thực hành.
 • Phối hợp cùng GV đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập cho sinh viên online / offline.
 • Hỗ trợ GVLT trong các hoạt động hỗ trợ học tập khác cho sinh viên.

4. Đăng ký :

 • Sinh viên đăng ký từ ngày 14/03/2019 đến hết ngày 21/03/2019
 • Hình thức đăng ký : theo form đăng ký tại, https://goo.gl/forms/CWTBhSZvSSa9BEwR2
 • Kết quả sẽ được thông báo qua email của sinh viên và bảng thông báo tại văn phòng Khoa.
 • Thời gian bắt đầu từ tuần 25/03/2019, đến hết Học kì 2 năm học 2019.