Categories Tin tức

Chương trình đào tạo KHMT đạt chuẩn AUN-QA

Theo kết quả của đợt giá AUN-QA diễn ra từ 8-10/01/2019, Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Khoa đạt kết quả đánh giá ở mức ‘tốt hơn mong đợi’ (Overall Verdict: Better Than Adequate), tương đương mức 5/7 của thang đánh giá AUN.

Thành quả này có phần đóng góp rất lớn nhất từ Nhà trường và Ban Giám Hiệu, tập thể giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên của Khoa, các đối tác và doanh nghiệp, các đơn vị và Phòng/Ban của trường,…
Kết quả đánh giá này là một trong những động lực quan trọng để Nhà trường và Khoa tiếp tục cải thiện và phát triển hơn nữa.