Categories Tin tức

Thông báo về việc thay đổi tên đề tài KLTN

Sinh viên KHMT (chính quy + tài năng) đang thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2019 nếu muốn thay đổi tên đề tài có thể nộp đơn tại VP Khoa.

Thời gian: đến ngày 07/05/2019.

Sau thời điểm này, việc điều chỉnh tên đề tài sẽ không được giải quyết.