Thông báo hội nghị sinh viên khoa KHMT năm 2019

Thân mời các bạn sinh viên tham dự hội nghị sinh viên Khoa KHMT, thông tin hội nghị như sau:

Thời gian: 14h ngày 10/05/2019

Địa điểm: Hội trường E

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, trưởng phó các đơn vị (phòng Đào tạo, OEP,….) ban Chủ nhiệm Khoa, CVHT các lớp, sinh viên khoa KHMT.
Nội dung: Hội nghị sinh viên Khoa KHMT

Mời các bạn sinh viên Khoa KHMT tham dự