Categories Thông báoTin tức

Thông báo hội nghị sinh viên khoa KHMT năm 2019

Thân mời các bạn sinh viên tham dự hội nghị sinh viên Khoa KHMT, thông tin hội nghị như sau:

Thời gian: 14h ngày 10/05/2019

Địa điểm: Hội trường E

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, trưởng phó các đơn vị (phòng Đào tạo, OEP,….) ban Chủ nhiệm Khoa, CVHT các lớp, sinh viên khoa KHMT.
Nội dung: Hội nghị sinh viên Khoa KHMT

Mời các bạn sinh viên Khoa KHMT tham dự