Giới thiệu fb fanpage của Bộ môn Công nghệ Tri thức & Máy học

Khoa Khoa học máy tính xin giới thiệu fanpage chính thức của bộ môn Công nghệ Tri thức & Máy học

https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

Hy vọng đây sẽ là nơi địa chỉ kết nối giữa các giảng viên trong bộ môn với các bạn SV của bộ môn nói riêng, cũng như các sinh viên trong và ngoài trường có quan tâm đến lĩnh vực Công nghệ tri thức và Máy học nói chung.