Categories Tin tức

Khảo sát nhu cầu của SV với môn Máy Học (Machine learning)

Machine Learning hiện đang là lĩnh vực nhận được rất nhiều sự quan tâm và là nhân tố tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động. Từ năm học 2019-2020, môn học Machine Learning sẽ được cải tiến theo hướng tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và tập trung vào phần […]

Read More