Categories Thông báo

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV 2019

Xin chuyển đến các bạn Sinh viên cùng giảng viên hướng dẫn kết quả xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2019.

Các đề tài đã được thẩm định bởi 2 phản biện và điểm kết quả là điểm trung bình của 2 phản biện. Đề tài có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên là ĐẠT.

Mỗi đề tài sẽ được cấp kinh phí 5 triệu đồng. Nhận kinh phí 2.5tr khi bắt đầu triển khai vào tháng 6/2019 – và nhận 2.5tr còn lại khi nộp báo cáo kết quả dự kiến vào tháng 9/2019 hoặc tháng 12/2019.

Danh sách xem file đính kèm