Thông báo kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp năm 2019

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp năm 2019 của sinh viên khoa KHMT (hệ chính quy đại trà + chương trình tài năng) như sau:

  • Từ 04/07/2018 đến ngày 10/07/2019: nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ khoá luận tốt nghiệp gồm:
    • Đơn đăng ký bảo vệ khoá luận (theo mẫu) (Học vụ –> Biểu mẫu)
    • 03 quyển báo cáo hoàn chỉnh, bìa mềm (hình thức quyển xem tại mục Học vụ –>Biểu mẫu)
    • Nhận xét của GV hướng dẫn.
  • Từ ngày 22/07/2019 đến 28/07/2019: sinh viên gặp GV phản biện
  • Ngày bảo vệ: từ 29/07/2019 đến 02/08/2019 (danh sách các nhóm bảo vệ sẽ thông báo cụ thể sau)

Sinh viên chú ý nộp báo cáo đúng thời gian trên để đảm bảo công tác tổ chức bảo vệ đúng tiến độ.