Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2019

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chuẩn bị nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Hồ sơ gồm: Đơn xin xét tốt nghiệp (mẫu) Bản photo bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) Bản photo chứng