Categories Tin tức

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn sinh viên thực hiện và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

Thời gian: 14h00 chiều thứ sáu 05/07/2019.

Phòng C109.

Đề nghị tất cả sinh viên đang thực hiện khoá luận tốt nghiệp 2019 đến tham dự.

Các sinh viên khác quan tâm cũng sắp xếp đến tham gia.