Categories Thông báoTin tức

Đề xuất SV được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG năm học 2018 – 2019

Thông tin đến các bạn về việc xét khen thưởng năm học 2018 – 2019. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM
Các bạn sinh viên nếu phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại điều 7 chương 3 quy chế 1589 đính kèm.
Thời gian đăng ký thực hiện thủ tục khen thưởng đến hết ngày 31/7/2019.