Categories Thông báoTin tức

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Năm 2019

Khoa KHMT thông báo các sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau: 1. Lớp KHMT vào sáng thứ sáu ngày 02/08/2019 2. Lớp KHTN nhóm 1,2 vào sáng thứ ba ngày 06/08/20193. Lớp KHTN nhóm 3,4,5 vào sáng thứ năm ngày 01/08/2019 […]

Read More