Categories Thông báoTin tức

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Năm 2019

Khoa KHMT thông báo các sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:
1. Lớp KHMT vào sáng thứ sáu ngày 02/08/2019
2. Lớp KHTN nhóm 1,2 vào sáng thứ ba ngày 06/08/2019
3. Lớp KHTN nhóm 3,4,5 vào sáng thứ năm ngày 01/08/2019

Các hội đồng sẽ bắt đầu từ 08h00, đề nghị tất cả sinh viên có mặt trước để chuẩn bị.

Lưu ý:

  • Sinh viên xem danh sách hội đồng trong file đính kèm và liên hệ gặp GV phản biện.
  • Sinh viên chuẩn bị 03 quyển báo cáo cho hội đồng trong buổi bảo vệ.
  • Sinh viên liên hệ với VP Khoa để chuẩn bị phòng cho buổi bảo vệ.
  • Khi gặp GV phản biên cần chuẩn bị: quyển báo cáo chính thức + slide + chương trình + … (tất cả những tài liệu liên quan đến báo cáo)