Categories Tin tức

ĐIỂM BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018-2019

Khoa KHMT thông báo điểm bảo vệ của các nhóm lớp chính quy đại trà và lớp tài năng.

Các sinh viên chỉnh sửa khoá luận theo ý kiến của hội đồng và nộp lại đến ngày 21/08/2019.

Nộp lại 02 quyển báo cáo (bìa cứng, mạ vàng) + 02 CD (bản PDF báo cáo)

Nộp 01 quyển cho khoa, 01 quyển cho thư viện, điểm bảo vệ chỉ được PDT công nhận sau khi sinh viên nộp lại quyển báo cáo.

Sinh viên đến VP Khoa để nhận các nhận xét của GVHD, GVPB đóng vào khoá luận.