Thông tin tuyển dụng – TRG International

Công ty TRG International là một công ty phần mềm đa quốc gia, chuyên cung cấp các giải pháp kĩ thuật cho doanh nghiệp như: phần mềm hoạt định nguồn tài nguyên cho doanh nghiệp (ERP), quản lí tài chính (FM), quản lí hiệu suất làm việc của doanh nghiệp (d/EPM),…

Hiện tại công ty TRG International đang tuyển dụng các vị trí sau:

1.      Junior Cloud Operation Engineer

2.      Junior Software Developer

3.      Junior SunSystem Application Consultant

4.      Customer Service Intern

Mô tả công việc (file pdf) được đính kèm

Để ứng tuyển, các bạn sinh viên có thể gởi CV với tiêu đề [TRG – UIT] – [Vị trí ứng tuyển] – [HỌ VÀ TÊN] về email: trung.doan@trginternational.com (anh Trung).