THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09-2019

Sinh viên đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 09-2019.

Hồ sơ gồm:

  1. Đơn xin xét tốt nghiệp (Học vụ —> Biểu mẫu)
  2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng)
  3. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng (công chứng)
  4. Giấy khai sinh.
  5. Chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng.
  6. Biên lai lệ phí xét tốt nghiệp (đóng tại phòng Kế hoạch-Tài chính 350k)

Thời gian nộp: đến ngày 25/09/2019 tại VP Khoa.