SỰ KIỆN “CS Open Day”

Giúp SV hiểu thêm về hoạt động NCKH của Khoa KHMT, các Bộ môn và GV Khoa. Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ và trao đổi về định hướng NC giữa GV, CBNC với SV và giúp SV tìm được GVHD thực hiện Khóa luận và các đề tài NCKH SV.

Thông tin sự kiện:

  • Thời gian: 8:00 – 11:00, ngày 01 tháng 11 năm 2019.
  • Địa điểm: Lầu 5, Tòa nhà E

Nội dung sự kiện:

– Giảng viên giới thiệu các đề tài, kết quả nghiên cứu bằng các poster, demo trên máy tính, hoặc các bài trình bày ngắn.

– SV thăm quan tự do, đặt câu hỏi và giao lưu trao đổi trực tiếp với GV.

– Có đồ ăn nhẹ (bánh, kẹo, trà, cafe) cho người tham dự.

Mục tiêu sự kiện:

– Giúp SV hiểu thêm về hoạt động NCKH của Khoa KHMT, các Bộ môn và GV Khoa.

– Tạo cơ hội gặp gỡ và trao đổi về định hướng NC giữa GV, CBNC với SV.

– Giúp SV tìm được GVHD thực hiện Khóa luận và các đề tài NCKH SV.

– Giúp GV tìm được SV thực sự quan tâm tham gia nhóm nghiên cứu, thực hiện các đề tài.

Thân mời sinh viên Khoa Khoa học máy tính tham dự