Thông báo Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2019

Thông báo đến các bạn sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 10/6/2019 đến 11/2019 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau: Thời gian: 7g30 ngày 28/11/2019 (thứ năm). Địa điểm: Giảng đường 1. Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng […]